BUFFALO MO-CM640U2(USB1.1/2.0接続MOドライブ)
I-O DATA MOC2-U640L USB 2.0/1.1 コンパクトMOドライブ
I-O DATA MOP-U640P USB 1.1対応 640MB MOドライブ
ロジテック Logitec LMO-PBA640U2 USB 2.0 バスパワー駆動ポータブル外付型640MB MOドライブ
I-O DATA MOC2-U1.3R USB2.0/1.1対応 コンパクトMOドライブ
I-O DATA USB 2.0/1.1対応 1.3GB ポータブルMOドライブ MOP2-U1.3P